Закон України Від Sixteen 0692 2460

Інші позначення, використання яких обмежене законом. Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2013 року.

закон про громадське об'єднання

При розгляді питання про реєстрацію можуть бути присутніми представники об’єднання громадян. У разі, коли діяльність місцевої громадської організації поширюється на територію двох і більше адміністративно-територіальних одиниць, її легалізація dzenzelivka.org.ua здійснюється відповідним вищестоящим органом. Об’єднання громадян поряд з повною назвою може мати скорочену назву, яка фіксується в установчих та статутних документах об’єднання громадян (рішенні установчого органу, статуті, положенні).

Про Громадські Об’єднання Стаття 21 Права Громадських Об’єднань

Відповідно до ч.3 статті 7 Закону засновниками громадського об’єднання можуть бути 2 особи, а вік для засновників молодіжної громадської організації знижено з 15 років до 14 років;. Однією з основних новел є надання можливості виступати засновниками громадських об’єднань юридичним особам приватного права – так зване вторинне право на свободу об’єднання (через створення інших юридичних осіб та колективне членство). Це відповідає європейським тенденціям і є кроком до гармонізації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС.

  • Органи, що здійснюють реєстрацію об’єднань громадян, ведуть реєстр цих об’єднань.
  • Громадські організації осіб з інвалідністю та / або громадські спілки осіб з інвалідністю.
  • Копія зазначеного рішення надається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об’єднанню не пізніше наступного дня після його прийняття.
  • Засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною.
  • Громадське об’єднання без статусу юридичної особи може повноцінно виконувати своє головне завдання – представляти і захищати інтереси своїх членів та інших людей.

Зразки документів для реєстрації громадського об’єднання як юридичної особи. Якщо громадське об’єднання усуває недоліки, то реєстраційний орган протягом 3 днів приймає рішення про прийняття письмового повідомлення та внесення відомостей про громадське об’єднання до Реєстру. Припинення діяльності громадського об’єднання може здійснюватись або шляхом саморозпуску, або реорганізації шляхом об’єднання до іншого громадського об’єднання, або через рішення суду.

Стаття 8  Члени Учасники Громадського Обєднання

Для отримання статусу юридичної особи громадське об’єднання, яке здійснює діяльність без статусу юридичної особи, за рішенням вищого органу управління може звернутися для проведення процедури реєстрації в порядку, визначеному статтею 12 цього Закону. Громадське об’єднання повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації про зміну найменування громадського об’єднання, його мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, протягом місяця з дня прийняття відповідних змін у порядку, передбаченому статтею 14 цього Закону. Уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, передбаченого частиною другою цієї статті, надсилає (видає) громадському об’єднанню копію рішення про залишення заяви без розгляду по суті та документи, що подавалися для отримання дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту.

Територія діяльності самостійно визначається об’єднанням громадян. Громадською організацією є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів. 3) Наявність підстав, не пов’язаних із банкрутством, які визначено у законі «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». Тому в статутах тепер необхідно особливу увагу приділяти порядку заміщення або звільнення членів таких органів, в тому числі проведення позачергових зборів на вимогу певної частини членів, а також регулюванню випадків, коли попередні керівники блокують, наприклад, оригінали реєстраційних документів, печатки тощо.

Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка. Так, з одного боку, це пришвидшить реєстрацію ГО, однак якщо громадська організація бездумно реєструється й члени навіть не задумуються над управлінням організацією, то навряд чи така вона стало розвиватиметься. Ці зміни спричиняють критику через те, що на сьогодні такі структури ГО є дозволеними й велика кількість організацій саме так працюють уже багато років. Та й автори проєкту закону не наводять жодного аргументу, що зумовлював би “необхідність” таких змін.